Phra Kring BE2498

Phra Kring (1st Batch) BE2498
Luang Phor Bao Erng
Wat Kao Sa-Paan-Yuan, Bangkok

Luang Phor Bao Erng(龙波报恩), Chao Khun Sri of Wat Suthat chair the Blessing Ceremony.
** Luang Phor Bao Erng was very close friends with Luang Phor Opasri, Chao Khun Po Jaeng(普净上师).

这一期的药师铃佛是由瓦书塔赵坤希主持开光法会仪式。

** 龙波报恩、龙波乌帕希和赵坤普净(龙莲寺)交情都非常好。

功能:泰国铃佛(泰语:Phra Kring)其实就是大乘佛教的药师如来佛。要督造铃佛的法师本身的修行都一定要受到肯定,他在泰国佛教界也是受到信徒们的尊敬。所以铃佛可让佩戴者有威严、权利,能受到人们的尊敬。非常适合军人、管理层人员佩戴。铃佛也可以帮助个人运程、财运、人缘与家庭和合。